Kontakt

GynHost s.r.o.,

Gynekologicko - porodnická ambulance
Prostřední 791
253 01 Hostivice

Tel.: +420 220 980 132, +420 778 444 308

E-mail: gynekologie.hostivice@seznam.cz

IČO: 02368218

 

Naše ordinace má uzavřeny smlouvy s těmito zdravotními pojišťovnami:

  • Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP 111)

  • Vojenská zdravotní pojišťovna (VoZP 201)

  • Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (ČPZP 205)

  • Oborová zdravotní pojišťovna (OZP 207)

  • Zdravotní pojišťovna Ministersta vnitra ČR (ZP MV ČR 211 ). 

 

  • Přijímáme nové pacientky!

 

Kontaktujte nás